lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: http://theplatform.nuevaradio.org/dE2

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

Buscar

21/02/2012 :: Galerías 2011

Quart dia de repressi? contra estudiants. València.

x La Plataforma

[Cat]
Ahir Dilluns 20 de Febrer a les 14:45h, es concentraven enfront del col?legi LLuis Vives de València, unes 300 persones en solidaritat amb els detinguts per les mobilitzacions dels dies passats i les retallades en educació. AL sortir en manifestació cap a Pza.d'Espanya, la policia ha comen?at a carregar contra estudiantes, provocant aix' la disgregació dels mateixos, que provocava que s'agrupaven una vegada i una altra evitant els c?rcols policials. Les protestes s'han succe?t per tot el centre de València en petits grups amb intenció d'ajuntar-se novament despr?s de cada indiscriminada c?rrega. Davant els c?rcols policials per carregar i el pas dels estudiants, anaven tancant tot tipus d'establiments i el col?legi Lluis Vius ha obert les seves portes perqué entrás la gent, ja que la policia no esta permesa per a carregar en ell, encara aix' han entrat en algunes ocasions.
Les protestes han durat tota la tarda i ha incrementat la violéncia per part de la policia carregant amb pilotes de goma fins a gaireb? les 20h de la tarda pel carrer X?tiva (enfront de l'institut LLuis Vives).
Simultanement la protesta s'ha traslladat a la zona universit?ria, en Blasco Ibañez, on s'ha ocupat el carrer i davant l'arribada dels antidisturbis, s'ha ocupat la facultat de Geografia i Historia on mentre es veia una barricada en el carrer, s'acollia una assemblea en la universitat en la qual la degana de la universitat ha impedit passar a la policia i s'han tancat les portes per por.

La jornada se salda amb 26 detinguts, cinc d'ells menors i molts ferits. sín ja un total de 42 arrestats fins a la data. en la qual els joves estudiants del *Lluis Vives estan mostrant un exemple de dignitat i lluita.

[Cast]
Ayer Lunes 20 de Febrero a las 14:45h, se concentraban frente al colegio LLuis Vives de Valencia, unas 300 personas en solidaridad con los detenidos por las movilizaciones de los días pasados y los recortes en educación. Al salir en manifestación hacia Pza.de España, la policía ha comenzado a cargar contra estudiantes, provocando así la disgregación de los mismos, que provocaba que se agrupaban una y otra vez evitando los cercos policiales. Las protestas se han sucedido por todo el centro de valencia en pequeños grupos con intención de juntarse nuevamente tras cada indiscriminada carga. Ante las encerronas de la policía y el paso de los estudiantes, iban cerrando todo tipo de establecimientos y el colegio Lluis Vives ha abierto sus puertas para que entrase la gente, ya que la policía no esta permitida para cargar en ?l, aún así han entrado en algunas ocasiones.
Las protestas han durado toda la tarde y ha incrementado la violencia por parte de la policía cargando con pelotas de goma hasta casi las 20h de la tarde por la calle Xátiva (frente al instituto LLuis Vives).
Simultanemente la protesta se ha trasladado a la zona universitaria, en Blasco Ibañez, dónde se ha ocupado la calle y ante la llegada de los antidisturbios se ha ocupado la facultad de Geografía e Historia dónde mientras se veía una barricada en la calle, se acogía una asamblea en la universidad en la que la decana de la universidad ha impedido pasar a la policía y se han cerrado las puertas por miedo.

La jornada se salda con 26 detenidos, cinco de ellos menores y muchos heridos. Son ya un total de 42 arrestados hasta la fecha en la que los jóvenes estudiantes del Lluis Vives están mostrando un ejemplo de dignidad y lucha.

::Videos+info::

compartir

                          

Dirección corta: http://theplatform.nuevaradio.org/dE2