lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: http://theplatform.nuevaradio.org/cX6

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

Buscar

19/12/2010 :: Galerías 2010

Marxa pel tancament dels CIEs.

x La Plataforma

[Cat]
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Migrants, la Campanya de València pel Tancament dels CIEs, va convocar, per tercer any consecutiu, la marxa pel tancament del CIEs.
La marxa va comenzar a la plaña Manuel Granero, al barri de Russafa, despr?s de que a la mateixa plaña es donara una assemblea on membres de l'organització explicaren qué eren els CIEs, la situació de les companyes i companys empresonats allí, etc.
Al voltant de 400 persones van secundar la marxa que va transc?rrer pels carrers del barri fins a arribar al CIE de Sapadors.
D'allí, despr?s de llegir diversos comunicats, la marxa va acudir a la plaña de Sant Agustá per a participar en la manifestació pels drets socials.

[Cast]
Con motivo del día Internacional de las Personas Migrantes, la Campaña de València por el Cierre de los CIEs convocó, por tercer año consecutivo, la marcha por el cierre del CIEs.
La marcha empez? en la plaza Manuel Granero, al barrio de Russafa, después de que, en la misma plaza, se diera una asamblea donde miembros de la organización explicaron qué eran los CIEs, la situación de las compañeras y compañeros encarcelados allí, etc.
Alrededor de 400 personas secundaron la marcha que transcurrió por las calles del barrio hasta llegar al CIE de Zapadores.
De allí, después de leer diversos comunicados, la marcha acudió a la plaza de Sant Agustá para participar en la manifestación por los derechos sociales.

compartir

                          

Dirección corta: http://theplatform.nuevaradio.org/cX6